PLAATS VAN DE ACTIVITEITEN

DE  KERK  VAN  TOURINNES-LA-GROSSE


De kerk St. Martin van Tourines-La-Grosse is een merkwaardig voorbeeld van een landelijk middeleeuwse kerk die in de zuiverheid van zijn vorm en oorspronkelijke verhoudingen bewaard is gebleven.

De middenbeuk is het oudste deel en gaat terug tot het Karolingisch tijdperk (10° eeuw). Het koor dateert in een primitieve gotische stijl uit de 12° eeuw. Men kan het gewelf met zware moulures, rustend op zuivere consoles zonder colonnes bewonderen.

Een transept met kapellen dateert uit de 13°eeuw. In de linkerbeuk zijn nog restanten van oorspronkelijke schilderingen te bewonderen. In die periode werd ook de zware toren gebouwd. In 1800 kreeg Tourinnes daarom de bijnaam 'la Grosse'.

Het is een voorrecht muziekuitvoeringen in deze kerk te kunnen beluisteren omwille van de uitgelezen akoestiek. Gebouwd in Brabantse steen is deze kerk een architecturaal juweel in een omgeving van landelijke schoonheid en rust. HOME INHOUD  VERBINDING  PAGE UP NEXT PAGE