Plaats van de activiteiten

St Pancracius kerk te Kraainem

Onze gemeente bezit reeds sinds het begin van de 9de eeuw een kerk. Deze bevond zich op de plaats waar nu de St-Pancratiuskerk staat. Momenteel kan men nog steeds de overblijfselen van een Merovingische kerk zien, met name vier zandstenen zuiltjes met bovenaan steenbokkoppen met knobbelige horens die, naar verluid, uniek zijn in België. Zij zijn te zien in het inkomportaal van de kerk. De kerktoren zou uit de 12de eeuw dateren. Momenteel kan men slechts de top ervan aanschouwen. De rest er van werd ingevolge de verschillende verbouwingen volledig begraven.

Het kasteel Jourdain


Het Kasteel werd door de gemeente aangekocht in 1976 en werd gerestaureerd in 1984. HOME

 INHOUD

 VERBINDING

 PAGE UP

NEXT PAGE

LIJST VAN DE
KERKEN