Plaats van de activiteiten

Kapel van Boondaal, Elsene

 

De Kapel van Boondaal, een Gemeente-eigendom dat langs de Oude - Lindesquare ligt, werd jaren lang door de "Stichting De Cloedt" bezet. In 1997 vestigde de Stichting er de sociale zetel van de vzw "De Vrienden van het Kunstcentrum - Kapel van Boondaal". Ze had trouwens het lokaal helpen renoveren en er verschillende culturele evenementen op touw gezet, meestal tentoonstellingen, met de financiële en logistieke steun van de Elsense overheid.

Het Kunstcentrum wenst de mogelijkheden van creatie, expressie en communicatie op de uitgebreidste wijze te promoten. Het Centrum organiseert evenementen die de nadruk leggen op de kunstwerken van het plaatselijke, gewestelijke, gemeenschappelijke en internationale cultuurpatrimonium. Het Centrum beschikt over een concert- en tentoonstellingzaal en geeft de voorkeur aan hedendaagse kunst.
 HOME

 INHOUD

 VERBINDING

 PAGE UP

NEXT PAGE

LIJST VAN DE
KERKEN