Plaats of the activiteiten

De kerk Sint Nikolaas, Terhulpen


LaHulpe

De landelijke kerk 'Saint-Nicolas' in Terhulpen werd gesticht door de hertog Henri I van Brabant (1190-1235). De kerk Saint-Nicolas heeft een Westelijke toren. Het schip van de kerk heeft vijf beuken met vijf traversen. Het hoofdaltaar bevindt zich achter een rechte vijfzijdige absis. Er is ook een moderne sacristie. De vierkante klokkentoren met drie niveaus (begin van XIIIe eeuw), het hoogkoor en het koor in gotische stijl van de XVIe eeuw zijn beschermd. Ter gelegenheid van een grondige renovatie in 1907 kreeg de kerk een Romaanse doopvont op sokkel (XIIe eeuw), een mooie Renaissance grafsteen van de pastoor Jean Wéry († 1616) en in het koor glasramen van J.-B.Capronnier (1868). HOME

 INHOUD

 VERBINDING

 PAGE UP

NEXT PAGE

LIJST VAN DE
KERKEN